Kroon Santa Klub Fase D

Deelnemers aan die Fase D

Kroon Santa Klub in samewerking met die Blouskool streef daarna om ‘n jaarlikse Fase D proef te doen. Die proef word by die LNR geregistreer waartydens die LNR ook van die belangrikste proef data insamel en verwerk.

Die 2021 Fase D was die 3de toets wat plaasgevind het en is afgesluit op 15 September 2021. Daar het 5 telers met 14 diere aan die toets deelgeneem.

Die Santas in die toets het oor die algemeen baie goed presteer met ‘n gemiddelde GDT van 1.797kg per dag. Jaco Mar, Senior Interras beoordelaar, het die diere wat deelgeneem het bespreek en ‘n visuele punt uit 100 gegee. Daarna is die prestasie syfers (GDT – 25%, GDO – 25%, VOV (Kliber) – 25%, Oogspier – 15%, Skrotum omtrek – 10%) en die visuele punt in ‘n 50/50 kombinasie gebruik om die finale plasing te doen. Al die waardes word binne die groep na ‘n indeks verwerk om sodoende ‘n meer akkurate vergelyking te kan maak. Dit is dieselfde sisteem wat op skoue gebruik word in die Fase D klas.

Die plasings van die eerste vyf diere was as volg:

3de Plek – SS200178

 

2de Plek – SS200173

 

1ste Plek – KVS200176

 

Almal bekyk die bul met erns

 

Jaco Maré in aksie met die bespreking van die bulle

 

Links na Regs: Desmond Robertson, Herman Kleynhans (eienaar en teler van die wen bul) & Timmy Robertson

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *