Raspromosie aan NWU Mafeking Kampus studente

23 SEPTEMBER 2021

 

Na aanleiding van ‘n versoek van Santa Gertrudis SA het Bosveld Santa Gertrudis Studiegroep ‘n dag aangebied om die Santa ras aan studente van die NWU Mafeking Kampus bekend te stel.

Ons was bevoorreg om 23 studente vanaf Mafeking, hul twee dosente en twee studente van Potchefstroom hier te kon ontvang.

Na ‘n kort verwelkoming deur Mnr. Louwrens van Vuuren is ‘n kort aanbieding aan die studente getoon om die ras, ons Genootskap en die Studiegroep in meer detail voor te stel. Dit was opmerklik dat die studente dadelik en entoesiasties deelgeneem het aan besprekings en ook baie vrae gevra het. Die eerste gedeelte van die aanbieding het dit weer duidelik gemaak dat baie van ons potensiële kopers geen onderskeid kan tref tussen die verskillende rooi rasse nie.

Hierdie teoretiese sessie is opgevolg met ‘n praktiese bespreking van ‘n Santa bul en Santa koei waarna studente in groepe van vier, en later groepe van twee die geleentheid gehad het om drie groepe diere te beoordeel en te bespreek. Hieraan is baie entoesiasties en kundig deelgeneem deur die oorgrote meerderheid van die studente.

Middagete, geborg deur Santa Gertrudis SA, is daarna geniet waarna die hele groep na ‘n ander plaas vertrek het en daar een groep vroulike diere en een groep volwasse bulle, individueel ondersoek en bespreek het.

Ons bedank graag vir Mnr. Martin van Rooyen vir sy reëlings, Mnr. Louwrens van Vuuren vir sy teenwoordigheid, Mnr. Tiaan Bekker (Voorsitter) vir sy deelname en insette asook ander lede van ons Studiegroep vir hul fasiliteite, diere wat aangebied is en hulp om die dag te reël. Remp Genetics en Ascendis het uitstallings van hulle dienste en produkte aangebied, wat ook verder waarde toegevoeg het tot die dag.

Die gewaardeerde entoesiasme, besonderse basiese kennis wat die groep ten toon gestel het en die groot belangstelling in ons ras het veroorsaak dat daar reeds drie ander groepe student vir ‘n soortgelyke promosiedag aansoek gedoen het.

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *