Raspromosie aan NWU Mafeking Kampus studente

Na aanleiding van ‘n versoek van Santa Gertrudis SA het Bosveld Santa Gertrudis Studiegroep ‘n dag aangebied om die Santa ras aan studente van die NWU Mafeking Kampus bekend te stel.

Kroon Santa Klub Fase D

Kroon Santa Klub in samewerking met die Blouskool streef daarna om ‘n jaarlikse Fase D proef te doen.

Kalender 2022 uitnodiging

Hiermee wil ek u asseblief herinner aan ons Kalender vir 2022. Alle advertensie inligting moet die kantoor bereik nie later as 31 Oktober 2021 nie.

Kalender 2022

Alle advertensie inligting moet die kantoor bereik nie later as 31 Oktober 2021 nie en onthou u advertensie kan gratis ontwerp word waarna u eers dit sal kan goedkeur voordat dit geplaas sal word.